T T K H 1
Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh về lấy vợ thế là xong.
Vợ anh không đẹp bằng em lắm,
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh về...tự tử thế là xong.
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác,
Chỉ mong sao em hiểu nỗi lòng.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh về lấy...vịt nhổ sạch lông.
Tiết canh làm đại năm ba đĩa,
Mượn rượu cho..."nguôi" vết thương lòng.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Không buồn không trách chỉ ước mong.
Ðãi được chồng em nhậu một bữa,
Ðể cám ơn anh lãnh dùm...gông.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh về...cạo trọc thế là xong.
Trao em mớ tóc làm kỷ niệm,
Ðể tối hôm nay...xiết cổ chồng.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh về lấy vợ thế là xong.
Mai này nếu có con trai lớn,
Xúi tán con em để...làm chồng.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Lập đền khai miễu cúng hồn hoang.
Khấn vái thập phương tam thế cõi,
Chỉ mong sao em sớm...góa chồng.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh nhờ Cha làm lễ cho không.
Cầu nguyện thương cho thằng chồng dại,
Lỡ nạp mình cho sư tử Hà Ðông.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Trời ơi em chớ nghĩ viễn vông.
Hỏi rằng anh có buồn không hả?
Ở đó mà ham cứ...sát chồng.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh đừng lém tém liếc với trông.
Lộn xộn em..."xúi" thằng chồng dại.
..."Nện" anh một trận thế là xong.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Trời ơi! Thằng ấy có khùng không?
Cái...bầu ba tháng nhào dzô ẳm,
Ðể tớ âm thầm quất ngựa dông.