Rao Hàng
Hôm nay là ngày thứ Hai,
Mở hàng xin được gặp may cả tuần.
Xin mời các bạn xa gần
Ghé quán ủng hộ điện đàm cho vui.
Kể ra những chuyện hên xui
Chuyện nhà, chuyện sở, chuyện cười, chuyện lo.
Kể xong rồi hãy cười to
Nếu còn ấm ức "xổ nho" vài lời.
Sự đời như thể cuộc chơi
Được thua ta cứ thảnh thơi lo gì
                                     Ghé quán đề thơ vội mấy dòng,
Cũng bằng cũng trắc, cũng lăng nhăng
Thứ hai mà quán sao thanh vắng,
Cứ ngỡ hôm nay đã cuối tuần.

Bác đến, bác đi, bác đợi chờ.
Bác đọc thơ rồi vẫn thờ ơ
Tớ ghé về ngang thăm quán cũ
Chẳng thấy ai, chỉ nhện giang tỏ.