Phỡ
Em ghiền ăn phỏ̉ Bắc
Anh lại khoái phỏ̉ Hoà
Hai tiệm phỏ̉ xa lắc
Chia rẻ tình đôi ta
Đừng để tình dang dở
Ráng bỏ tật kén nhai
Mỗi tuần một quán phỏ̉
Em thèm ăn phỏ̉ tái
Anh chỉ khoái nạm gầu
Thích chi thì kêu đại
Làm gì phải cãi nhau
Anh kêu tô xe lủ̃a
Em bắt chước anh ngay
Ít ra thì hai đứa
Cũng giống nhau chỗ này
Ngắm anh “mần bát phỏ̉
Ngắt tủ̀ng cọng rau thỏm
Chanh, giá, tiêu tủỏng đỏ
“Mần một lúc hết trơn
Xa nhau em vẫn nhớ
Nhủ̃ng buổi chiều cuối tuần
Nhớ nhau... nhìn bát phở
Hai đứa cùng bâng khuâng