Đãi Em Ăn
Chẳng có mấy khi em ghé nhà
Tài anh nấu nủỏ́ng chẳng dám ngoa
Xuất thân tủ̀ đất Tây mũi lõ
Có bằng to tủỏ́ng “Coo.c Đông Noa”

Tiện bủ̃a anh mỏ̀i món Kiến rang.
Trộn tí Cà Ri cho nó vàng.
Bánh tráng, rau đây em củ́ cuốn
Chấm vỏ́i tủỏng dòi cho nó sang

Anh làm thêm món Dán xào lăn
Xủỏng mềm chín nhũn khỏi phải nhằn
Cánh Dán đề̉ nguyên cho đẹp mắt
Khi nhai sẽ thấy vị thỏm hăng

Đãi em món tủ́ Ruồi chiên bỏ
Toàn loại nhà nuôi, béo lắm cỏ
Màu xanh, bụng ỏng bao nhiêu mỏ̃
Chấm vỏ́i tủỏng cay, mặt chỉ khỏ̀

Ỏ́i này, khoan đã chạy đi đâu
Còn nhiều món lạ, rất là ngầu
Sao em không đọ̉i anh nói hết
Rồi hãy về khoe Bố Mẹ sau