1. Leyenda
2. Recuedos De La Alhambra
3. Serenade
4. Prelude in D minor
5. Romance
6. Malaguena
7. Thuyền Viễn Xứ
8. Tôi Đưa Em Sang Sông
9. Như Cánh Vạc Bay
10. Biệt Ly